Cultuurparticipatie Borne- Rheine

Op dinsdag 4 juni kwam Jan-Christoph Tonigs: afdelingshoofd cultuur van de stad Rheine voor een kennismaking naar Borne. Met hem mee kwamen: Gerrit Musekamp: bedrijfsleider van het landgoed Bentlage in Rheine, Reiner Wellmann: voorzitter en Irja Erben: vice voorzitter van de Partnerschaftsverein in Rheine.

De heer Tonigs was tot voorkort afdelingshoofd cultuur in de stad Münster. Daarvoor was hij in Rheine werkzaam voor het klooster Bentlage, verantwoordelijk voor kunst in de breedste zin van het woord.
Door de aanstelling van Tonigs als afdelingshoofd in Rheine is er een nieuwe invulling gegeven aan de cultuursector binnen Rheine. Hiervan kan wellicht ook ons partner-comité een extra stimulans krijgen.

Na ontvangst door Piet Dijkstra in het Kulturhus werd gezamenlijk een korte rondwandeling door oud Borne gemaakt. We hebben de Bornse Synagoge bezocht waar Gerrit Musekamp deze maand een expositie heeft van zijn werk. Na een bezoek aan het Bussemakerhuis, voor Reiner en Irja ook nieuw, zijn we naar het gemeentehuis gegaan. Daar werd kennis gemaakt en kort gesproken met de nieuwe wethouder Arthur Lammers, die ook cultuur in zijn portefeuille heeft. Dit gesprek was vooral belangrijk voor een eerste kennismaking en het onderstrepen van de nauwe contacten tussen de partnersteden. Niet alleen op cultuurgebied maar op velerlei vlakken.

Op de foto van links naar rechts: Reiner Wellmann, Irja Erben, Piet Dijkstra, Jan-Christoph Tonigs, Arthur Lammers en Gerrit Musekamp.

Ook in Borne is een nieuwe impuls gegeven aan de cultuursector middels een nieuwe cultuurnota. Deze geeft in grote lijnen de initiatieven voor de komende jaren weer. De aandachtsgebieden zijn cultuurparticipatie en -educatie, cultureel erfgoed en historie, kunst en creativiteit, culturele evenementen en festivals, Bornse culturele infrastructuur en regionalisering. Regionalisering, cultuurparticipatie en educatie zijn voor ons comité belangrijke thema’s. De heer Tonigs gaf aan dat in Rheine eenzelfde beleid wordt gevolgd. Dus vele kansen voor een gezonde samenwerking tussen Rheine en Borne.