Halfjaarlijks overleg

Vandaag was het halfjaarlijkse overleg tussen het DB Partnerschaftsverein Rheine en het Partner Comité Borne Rheine.
Twee keer per jaar worden de actuele zaken besproken die in beide plaatsen spelen.
Welke uitwisselingen staan er gepland in 2024 en welke mogelijkheden zijn er voor 2025.

Bij deze bijeenkomsten blijkt telkens dat we veel raakvlakken hebben en dat er veel interesse is in elkaars organisaties zoals gemeentebestuur, scholen, verenigingen en natuurlijk de inwoners van beide gemeenten.
Een belangrijk onderwerp is op korte termijn de Europese verkiezingen.
Op 9 mei is in Rheine de Europese Wiese georganiseerd. Dit jaarlijks Grillfest staat voor een groot gedeelte in het teken van de komende EU- verkiezingen.

Senioren naar Sankt Nikolausmarkt

Zondag 10 december 2023 hebben 80 leden van de Bornse Senioren Bonden onze partnerstad Rheine bezocht.
Deze reis is hen aangeboden in het kader van het 40-jarig jubileum tussen beide partnersteden en was dit een mooie gelegenheid om de banden te versterken en gezamenlijk te vieren.

Met 2 volle bussen gingen we richting Rheine en na een hartelijk onthaal door leden van het Partnerschaftsverein Rheine werd eerst een groepsfoto gemaakt.

Velen genoten daarna van de “Kaffee mit Kuchen”, anderen liepen direct naar de Nikolausmarkt.
Op de Nikolausmarkt in het centrum waren vele stands in Kerstsfeer gebracht.
Een lint van kraampjes met kerstartikelen, lekkernijen en een Glühweinlounge slingert zich door het centrum van Rheine terwijl muzikanten en zanggroepen voor de vrolijke noot zorgen. Er heerste ook een gezellige drukte in de stad omdat alle winkels open waren.

De gezelligheid op de markt werd verhoogd toen het donker werd en vele lichtjes gingen branden in de prachtig versierde binnenstad.

Om 19.00 uur kwamen de bussen weer voorrijden en werd er nog gezellig in de bus nagepraat.

Onze enthousiaste fotograaf uit Rheine, Gerd Cosse, had de groepsfoto’s al afgedrukt zodat iedereen een exemplaar mee naar huis kon nemen. Deze zijn op de terugweg in de bus uitgereikt, wat bij iedereen in zeer goede aarde viel. Men had dit zo snel niet verwacht.
Allen keerden tevreden huiswaarts en bedankten voor de gezellige middag.

Dit alles werd ook mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Interreg Programma Deutschland-Nederland met zijn programma partners en mede-gefinancierd door de Europese Unie (EU)

Herdenking Kristallnacht in Rheine

Op 9 november jl. werd in Duitsland de Kristallnacht uit 1938 herdacht. De Kristallnacht was een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden Joden en hun bezittingen massaal aangevallen. Er werden 1.400 synagogen in brand gestoken. Ook de synagoge in onze partnerstad Rheine.

Lees verder “Herdenking Kristallnacht in Rheine”

Borne-Rheine 40 jaar

Borne/Rheine. Het jubileumjaar “40 jaar jumelage Rheine – Borne” werd vrijdag  afgesloten met een knallende feestavond in het Kulturhus. Het partnercomité had de “Bigband 89” aangetrokken, die het programma een prachtige omlijsting gaf met een swingende sound. De partners uit Rheine waren met 50 leden en gasten afgereisd. De rode draad door alle toespraken was het besef dat de band tussen de twee steden op vele terreinen is gegroeid – maar ook in de toekomst verder moet worden uitgebreid.

Lees verder “Borne-Rheine 40 jaar”

Overleg senioren Borne-Rheine

BORNE – “Als komend jaar maar de helft van deze punten wordt doorgevoerd, dan is dat een groot succes” zeiden Grietje Rosink van het Partnercomité Borne en Reiner Wellmann, voorzitter van Partnerschaftsverein Rheine, na een werkvergadering in Borne. In het Kulturhus Borne kwamen 25 vertegenwoordigers van seniorengroepen uit beide steden bijeen, om gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten voor het komende jaar te bespreken.

Vertegenwoordigers van de Herz-Jesu seniorengemeenschap, de senioren van de Johannesgemeenschap, de seniorenadviesraad van de stad, de Awo-senioren, de CDU-senioren en de Verdi-senioren uit Rheine waren aanwezig. De senioren uit Borne werden vertegenwoordigd door bestuurders van de ABOB, KBO en de PCOB, niet aanwezig, doet hier ook in mee.

Lees verder “Overleg senioren Borne-Rheine”

Concert Overijssels Byzantijns Mannenkoor

In het kader van het 40-jarig bestaan van de vriendschapsbanden tussen Borne en Rheine werd op zondag 8 oktober 2023 door het Overijssels Byzantijns Mannenkoor een concert verzorgd in de St. Stephanuskerk in Borne. Aan het concert werd meegewerkt door het Koperensemble van de Bornse Harmonie. Een kleine 150 bezoekers genoten met volle teugen van de muzikale klanken in de prachtige kerk.

Het concert werd vanwege het 40-jarig bestaan van de jumelage tussen Borne en Rheine mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning Euregio uit het Europese Interreg Programma Deutschland-Nederland. Daardoor was het concert vrij toegankelijk voor bezoekers. Wel was een vrije gift mogelijk aan het eind van het concert.

In een kort openingswoordje refereerde de voorzitter van ons stichtingsbestuur, Gertjan Rozendom, aan de betekenis van de jumelage en de verbinding tussen buren, juist in deze tijd van grote onrust in Europa door oplaaiende conflicten tussen buurlanden.

Lees verder “Concert Overijssels Byzantijns Mannenkoor”

40 jaar vriendschap in Rheine: Kaffee und Kuchen en Bornse klanken

Het is zondag 10 september en het is warm. Rheine viert zijn Strassenparty. Overal vinden activiteiten plaats: modeshow, badeendjesrace etc. En op de meest prominente plek, de Borneplatz, een korenfestival. Met vier koren uit Borne. Voorafgegaan door korte toespraken door beide burgemeesters en het aansnijden en uitdelen van een reusachtige jubileumtaart.

Vier koren demonstreren een dwarsdoorsnede van de muzikale cultuur van Borne. Born to Pop opent de middag met Engels- en Nederlandstalige popmuziek. Het accent lage daarbij op de 70-er en 80-er jaren. Met één uitzondering: de eveneens aanwezige burgemeester van het Litouwse Trakai was jarig en speciaal voor hem voerde het koor een massaal meegezongen “Happy Birthday to You” uit.

Het vrouwenkoor Cantabile bracht met groot enthousiasme een uitgebreide selectie ten gehore uit haar repertoire van licht klassieke en klassieke liederen. Het zangplezier spatte er van af!

Het Melbuul’n Piratenkoor slaagde er in het ruimschoots aanwezig publiek ondanks de warmte van de banken te krijgen. De kroeg-, zeemans- en shantyliederen schalden over de Borneplatz en werden soms volop meegezongen. Vooral waar het Engelstalige liederen betrof, want ja: dat is voor de doorsnee Rheinenaar toch makkelijker dan Nederlandstalig.

De middag werd afgesloten door het Borns Kleinkoor met hun liederen uit zowel de (vooral byzantijnse) religieuze hoek en de Engels- en Duitstalige volksmuziek. Het openingslied, met een verwijzing naar de solidariteit met Oekraïne, werd door het publiek duidelijk gewaardeerd. En wat ook opviel: ondanks het late tijdstip aan het eind van de middag groeide het publiek aan met passanten op weg naar huis.

Terugkijkend op een gelaagde middag en met dank aan de organisatoren uit Rheine werd rond 18.00 uur de terugreis weer aanvaard. Het was warm, maar het was mooi!

Bornse koren zingen in Rheine

Bornse koren zingen in Rheine

In het weekend van 8-10 september viert Rheine zijn jaarlijkse stadsfeest: de “Strassenparty”, o.a. met een optreden van vier koren uit Borne.

Borne en Rheine zijn al 40 jaar partnersteden. Dit najaar wordt dit jubileum in beide steden uitgebreid gevierd. In dat kader zingen de Bornse koren Borns Kleinkoor, Cantabile, Born to Pop en Melbuul’n Piratenkoor op zondagmiddag 10 september tussen 14 en 18 uur de bevolking van Rheine feestelijk toe op de Borneplatz in het centrum van Rheine.
Elk koor laat zich in een openbaar optreden van ieder drie kwartier van zijn beste kant zien en horen.

De burgemeesters van beide steden zullen dit Bornse korenfestival openen met het aansnijden van een reusachtige jubileumtaart.

De optredens worden in het kader van het project “40-jarig partnerschap Borne-Rheine” mogelijk gemaakt door het Interreg Programma Deutschland-Nederland met zijn programmapartners en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

40 jaar partnerschap

Partnerschap Borne-Rheine jubileert

Het Partnerschap tussen Borne en Rheine bestaat dit jaar 40 jaar. Om dat te vieren, te verdiepen en verder te verstevigen organiseren de Stichting Partnercomité Borne Rheine en de Partner Verein Rheine Borne namens beide steden diverse activiteiten, zowel voor de inwoners van beide steden als voor nauw bij het partnerschap betrokken personen en organisaties. Hiermee willen de beide steden aandacht genereren voor dit succesvolle partnerschap en hun bevolking daar bij betrekken. Er worden divers activiteiten georganiseerd. Vier Bornse koren treden op 10 september op in Rheine , het Overijssels Byzantijns Koor verzorgt in Borne voor inwoners van beide steden een concert (8 oktober), de centrale viering van het jubileum vindt in Borne plaats op 3 november, basisschoolleerlingen van de Michael Schule (Rheine) bezoeken de Aegidiusschool in Hertme en Bornse senioren brengen een bezoek aan de Kerstmarkt Rheine.

Daarmee komen honderden inwoners van Borne en Rheine op een feestelijke manier in contact met elkaar.

Deze festiviteiten worden in het kader van het project “40-jarig partnerschap Borne-Rheine” mogelijk gemaakt door het Interreg Programma Deutschland-Nederland met zijn programmapartners en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).