Bornse Schuttersvereniging 40 jaar = 40 jaar uitwisseling

Onder een stralende zon en met tropische temperaturen werd op zaterdag 10 juni 2023 door de Bornse Schuttersvereniging (BSV) het jaarlijkse schuttersfeest gehouden én, net als door Borne-Rheine, het veertigjarig bestaan van de vereniging gevierd. Voorzitter Herman ter Weele memoreerde in zijn toespraak dan ook veel gebeurtenissen en contacten van de afgelopen 40 jaar.
De eerste 4 openingsschoten werden daarna gelost door Kees Oud (het oudste lid van de BSV, i.v.m. zijn afwezigheid werd hij waargenomen door Toon Kotteman), Bernhard Schwering (bestuurder en één van de oprichters in 1983), Wolfgang Nehus (Wolfgang bevorderde de relatie tussen zowel de schutters-verenigingen uit Borne en Rheine als de beide partnersteden. I.v.m. zijn afwezigheid werd zijn openingsschot overgenomen door Lorenz Dik (Euregio, die via het Interreg-programma “Deutschland-Nederland” de grensoverschrijdende samenwerking van Nederlandse en Duitse verenigingen bevordert) en Joost Withag (stadsprins van Borne die het 1e schot in z’n proclamatie had staan).
Op een schitterende locatie en in een perfecte entourage werd vervolgens, onder het toeziend oog van de vele gasten en genodigden, waaronder een honderdtal Duitse gasten uit de partnerstad Rheine, met het 222ste schot René Morshuis de nieuwe koning van de BSV.
Na de installatie van de nieuwe koning en zijn koningin Ilse én de nodige aandacht door de Duitse zusterverenigingen voor de nieuwe koning én de scheidende voorzitter Herman ter Weele, die na 22 jaar het voorzittersstokje overgeeft, kon vervolgens het schuttersfeest in de tent en daarbuiten losbarsten.

Dauwtrappen naar Rheine

Hemelvaartsdag 18 mei staat een groep enthousiastelingen al voor 8 uur op het Rheineplein. Op deze koude ochtend zullen we de nieuwe fietsroute naar Rheine gaan verkennen. De helft voorzien van e-ondersteuning en de rest op eigen kracht. Er is gekozen voor de zuidelijke route onder aanvoering van een van de routesamenstellers. De navigatie via het gpx-bestand is perfect. Door het gezellige geklets afgeleid waren we bijna weer terug naar Borne gereden. Gelukkig trokken er enkelen aan de rem en werden de fietsen gedraaid. De route gaat door mooie natuurgebieden, over rustige fietspaden en andere wegen en af en toe moet een drukke weg worden overgestoken. Je bent Enschede en Losser voorbij voor dat je het weet. In Duitsland is het op twee punten nog even een tandje bijzetten, maar dit wordt beloond met een prachtig uitzicht.
De laatste kilometers loopt de route over een oude spoorbaan, waar we 10km voor Rheine opgewacht worden door enkele Rheinenser en een politieagent. Onder hun begeleiding fietsen we zonder oponthoud over deze baan rechtstreeks naar het centrum om te finishen op de Borneplatz.
Na een fotomoment gaat het verder door de stad naar het Stadspark. Hier worden we verwelkomd door de plaatsvervangende burgemeester en het bestuur van de PartnerschaftsVerein. In het park is een gezellig familie-evenement aan de gang rond grill en picknick met kinderactiviteiten. Voor iedereen is het een gezellige middag.
Om half 5 zal er een bus met fietsaanhanger voor ons klaar staan voor het park. Helaas komt er geen bus opdagen. Het busbedrijf is buiten kantoortijden niet bereikbaar. Wat nu? Allerlei ideeën worden geopperd.
Tot de simpelste oplossing. Fiets naar het station en neem de fiets mee op de trein naar Hengelo. De diehards gaan op de fiets terug en de rest neemt de trein. Dit is een prima oplossing voor iedereen die deze route eens wil rijden. Deze trein gaat elk uur en heeft behoorlijk wat ruimte om een fiets mee te nemen.
Van Hengelo terugfietsend naar Borne was ieders conclusie: Dit is een fietstocht die we iedereen kunnen aanbevelen.

40 jaar Borne-Rheine, nieuwe fietsroute

Op 11 mei presenteerden de burgemeesters van Rheine Peter Lütmann en Jan Pierik van Borne in het Bornse gemeentehuis in een persconferentie de plannen rond het 40 jarige partnerschap tussen Borne en Rheine. Deze gelegenheid werd meteen aangegrepen om als eerste activiteit in het jubileumjaar, de nieuwe fietsroute van Borne naar Rheine te presenteren. De oude route, de kortste weg van Borne- Rheine, wordt vervangen door een nieuwe meer toeristisch aantrekkelijke route die maar enkele kilometers langer is (65 km). Bovendien zijn de heen en terugweg totaal verschillend van elkaar. De routes kunnen met een overnachting in Rheine gefietst worden, maar ook 2 keer een enkele rit is mogelijk in combinatie met de trein Hengelo-Bielefeld. Deze trein heeft veel ruimte om een fiets mee te nemen.

Herdenking 4 mei

Bestuur van de partnervereniging uit Rheine en het Partnercomité Borne-Rheine samen bij de 4-mei herdenking in Borne.

Op 4 mei herdenkt men in Nederland alle Nederlanders die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties, maar ook bij vredesoperaties.

Tijdens de nationale dodenherdenking worden Nederlandse militairen en verzetsstrijders die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en ook de slachtoffers van de militaire acties in Nederlands-Indië en die van de vredesoperaties van de Verenigde Naties waaraan Nederland deelnam herdacht.

Dit jaar zijn de burgemeester van Rheine en het voltallige bestuur van de partnervereniging officieel uitgenodigd. Vorig jaar is een eerste initiatief genomen voor het jaarlijks uitnodigen van het bestuur uit Rheine en is dit jaar voortgezet. Uit Rheine waren aanwezig, burgemeester Dr. Peter Lüttmann, plaatsvervangende burgemeester Karl-Heinz Brauer en van de jumelagevereniging, Ingrid Brauer, Gerd Cosse, Reiner Wellmann en Irja Erben.

De herdenkingsplechtigheid begon in de Oude Kerk in Oud-Borne met een herdenkingsceremonie, omlijst door een mannenkoor, muziek, het nationaal gedicht en toespraken. Vanuit de kerk ging er een stille wandeling door Oud-Borne naar het monument op het “Rheine Plein”. Hier werd twee minuten stilte gehouden gevolgd door krans en bloemleggingen. In de kerk waren rozen uitgedeeld die, waaronder de deelnemers uit Rheine, bij het monument werden gelegd.

De leden van het Borne-Rheine comité en hun gasten uit Rheine ontmoetten elkaar na de ceremonie voor een kopje koffie in het stadhuis. Hier bespraken ze het verleden, maar ook de nabije toekomst van de stedenband. In 2023 zijn Rheine en Borne 40 jaar met elkaar verbonden en in dit jubileumjaar zullen nog een aantal evenementen worden gereorganiseerd waarop iedereen zich verheugt.

Rheine en Borne op z’n best

In Rheine is er voor de activiteiten in Borne veel belangstelling, o.a. voor Borne op z’n best. Zondag 16 april kwamen weer veel inwoners van Rheine naar Borne voor een bezoek aan dit evenement. Naast een bus met 70 personen kwamen er ook veel inwoners uit Rheine op eigen gelegenheid, al of niet om dit te combineren met een fietstocht in de omgeving. Het partnercomité hielp met het zoeken van een parkeerplaats voor de bus en voorzag de busreizigers van een plattegrond met een overzicht van de festiviteiten. Al vele jaren komen inwoners deze dag op bezoek. Vooral de living statues worden zeer gewaardeerd.

Euregionale schilderkunst in synagoge

Kunst en erfgoed zijn belangrijke pijlers voor de interactie tussen inwoners van Nederland en Duitsland in de Euregio. Op initiatief van het partner-comité Borne-Rheine gaan het  Cultureel Podium Bornse Synagoge en het kunstcollectief Spektrum88 uit Rheine tentoonstellingen organiseren onder het thema “Euregionale schilderkunst”.

De eerste temtoonstelling is van Sophia Nefe. Zij studeert binnenkort af aan de Kunstacademie in Münster. Sophia geeft met haar surrealistische werk de toeschouwer een kans even te ontsnappen aan het dagelijkse leven. Haar schilderijen benaderen de werkelijkheid, maar er is altijd vervreemding. Dat roept weer spanning op bij de kijker, omdat de beelden niet overeenkomen met de ervaringen uit de realiteit. De gangen, poorten en ramen in haar werk zuigen de toeschouwer het schilderij in en maken je deelgenoot van het werk.

Op 30 april vanaf 14.00 uur is er een feestelijke opening van de expositie van Sophia Nefe (kunstcollectief Spektrum88, Rheine) in de Bornse Synagoge waarbij iedereen van harte welkom is. Deze expositie is ook te bezoeken van 7 t/m 21 mei op de zondagen van 14 tot 17 uur.

Galerie & Atelier Kunstmeisterhaus, Salinenstr. 103, Rheine

www.spektrum88-rheine.de

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge, Ennekerdijk 17, 7622 ED Borne                       

https://www.bornsesynagoge.nl

Het project Euregionale schilderkunst wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie.

Seniorenoverleg in Rheine

Samen met een vertegenwoordiging van de Bornse ouderenbonden waren we op 27 februari aanwezig bij een vergadering van de Seniorenbeirat in Rheine

Na het welkomstwoord en enkele informele mededelingen hebben wij uitleg gegeven van onze bedoeling met betrekking tot de contacten met senioren uit Rheine. Zoals aangegeven willen wij met de seniorengroepen uit Rheine een uitwisseling en daarvoor contacten leggen met die groepen die dezelfde interesse hebben.

Helaas bleek dat we bij de verkeerde mensen aan tafel zaten. Deze Seniorenbeirat blijkt niet de vertegenwoordiging van de groepen senioren, maar een gemeentelijk adviesorgaan.
De voorzitter van Partnerschaftsverein Rheine, Reiner Wellmann, geeft daarna nogmaals uitleg over wat de bedoelingen zijn van de seniorenbonden Borne.
Tijdens het informele overleg na afloop blijkt dat er toch veel leden van de Beirat direct betrokken zijn bij seniorenorganisaties en ook zij onze boodschap zullen overbrengen bij hun organisaties
Reiner Wellmann belooft ons dat hij en Bernd Weber het initiatief nemen om zo spoedig mogelijk de juiste groepen te vinden om hiermee verder te kunnen.

Tijdens de vergadering van het partnercomité Borne met hun partners uit Rheine ,op 24 maart a.s., zal dit verder besproken worden.

Ook Rheine werkt aan een duurzame stad

Ook Rheine werkt aan een duurzame stad

Drie jaar geleden heeft het Partnercomité Borne Rheine in een kleine conferentie aan partners uit Rheine uitgelegd hoe in Borne wordt gewerkt aan een duurzame toekomst. Opgehouden door de Corona epidemie nodigde de Stadt Rheine ons op 2 februari j.l. uit om van haar kant de ontwikkeling naar een duurzaam Rheine te schetsen. Wij waren daartoe te gast bij de firma DEOS AG in Rheine, gespecialiseerd in klimaatbeheersing van met name bedrijfsgebouwen en kantoren. Als gasten uit Borne werd de Bornse delegatie, waarbij ook wethouder Geerdink zich aansloot, allereerst verrast door de mededeling dat deze firma verantwoordelijk was voor de klimaatbeheersing bij het nieuwe Kindcentrum De Horsten in de Bornsche Maten.

Stadt Rheine

Namens de Stadt Rheine schetste mevrouw Milena Schauer (Beigeordnete in Rheine – een functie die vergelijkbaar is met wethouder) de meest recente ontwikkelingen in het lokale beleid m.b.t. duurzaamheid. Onder aansturing van de landelijke politiek heeft Rheine de uitdaging aangenomen om op een aantal fronten doelstellingen te realiseren m.b.t. CO2- en stikstofreductie. Daarbij wordt actief gestuurd op een aantal speerpunten:

 • Grootstedelijke bouwprojecten, zowel nieuwbouw als verbouw en renovatie;
 • Introductie van intelligente systemen van energiebewaking, zowel voor individuele huishoudens als bij grootverbruikers;
 • Duurzame planologische ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een voormalig kazerneterrein (in deze nieuwe wijk worden slechts drie grotere parkeerplekken gerealiseerd. Bewoners krijgen bijvoorbeeld een soort OV-kaart en leenfietsen, parkeren voor de deur is niet meer mogelijk.);
 • Mobiliteit – aanleg fietspaden, verkeersplanning, introductie van deelsystemen voor vervoersmiddelen;
 • Masterplan Groen: er wordt een fonds ingericht waarin jaarlijks %1,- per inwoner wordt gestort om bomen te planten;
 • Hernieuwbare energie: zonne- en windmolenparken.

Dit alles is ingebed in een catalogus van beleidsmaatregelen, waarvoor jaarlijks een budget van €250.000,= beschikbaar is.

Ondersteuning voor het bedrijfsleven in Rheine

In Rheine is de Entwicklungs- un Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) actief, een organisatie van en voor het bedrijfsleven. Door de EWG wordt op allerlei manieren ondersteuning verleend aan het lokale bedrijfsleven, o.a. bij het verduurzamen van bedrijfsprocessen en energiebeheersing. Namens de EWG schetst Ingo Niehaus de te bereiken doelen en de mogelijkheden die geboden worden. Dat raakt bijvoorbeeld het bedrijfsbeleid m.b.t:

 • Investeringen en de marktpositie;
 • Gemeenschappelijk gebruik van gebouwen;
 • Netwerkontwikkeling en communciatiestrategiën;
 • Ondersteuning bij de binnenstadsontwikkeling (m.n. richting MKB);
 • Ondersteuning bij subsidieverwerving;
 • City marketing.

DEOS AG

Tenslotte worden vanuit de firma DEOS AG de mogelijkheden geschetst die dit ultramoderne bedrijf kan bieden bij het verbeteren en beheersen van het klimaat binnen bedrijfsgebouwen en kantoren.

De diverse presentaties zijn via onderstaande link te downloaden.

https://filesystem.deos-ag.com/index.php/s/wTk3nAsMWSzCCqB

Senioren uit Borne naar de kerstmarkt in Rheine

Dit jaar is er overleg geweest tussen het Partnercomité Borne-Rheine en de voorzitters van de ouderenbonden in Borne.

Resultaat is  dat, na een onderbreking van 35 jaar, weer wordt gewerkt aan het hernieuwen van de contacten tussen seniorenorganisaties in Rheine en Borne.

Op initiatief van het Partnercomité Borne-Rheine is op donderdag 8 december 2022 een volle bus naar Rheine geweest. Het gezelschap bestond in dit geval uit leden van de ABOB (Algemene Bornse Ouderen Bond) en de KBO (Katholieke bond voor Ouderen). Doordat deze rit op korte termijn werd georganiseerd is maar een deel van de leden hierover geïnformeerd en ontbraken daardoor leden van het PCOB. De bus was vrijwel meteen vol geboekt.

De groep werd ontvangen door een tweetal  leden van de Partnerschaftsverein  Rheine waarbij een groepsfoto werd gemaakt. . Ons werd meegedeeld dat de kerstmarkt pas om 16.00 uur zou beginnen en de officiële  opening door de burgemeester van Rheine Dr. Peter Lüttmann om 17.00 uur.

Iedereen kon op eigen gelegenheid genieten van deze mooie stad. Behalve de de traditionele kleinschalige kerstmarkt, de zgn.“Nikolausmarkt”  was een bezoek aan de Emsgaleri met haar mooie kerstversiering en de gerestaureerde  St. Dionysius kerk zeer de moeite waard.

En wie aan een een rustmoment toe was kon van de aangeboden echte ‘Kaffee mit Kuchen’ genieten.

Deze gelegenheid hebben enkele bestuursleden van de bonden uit Borne en de beide partnercomités meteen aangegrepen voor een eerste kennismaking met de voorzitter en een bestuurslid van de seniorenbeirat uit Rheine. Hieruit komen vervolgafspraken voort . De uitnodiging voor een bijeenkomst van het overkoepelende orgaan van senioren in maart 2023 in Rheine staat al vast.

Het Partnercomité zal hierbij voorlopig ondersteunen.

Na een heerlijk middagje kwam ,rond 17.30, een groep enthousiaste senioren weer terug in Borne.