Partner-comité Borne-Rheine fris van start na de zomer!

Met een folder voor onder meer nieuwe inwoners, een website in opbouw en een nieuwe voorzitter is het partner comité Borne- Rheine klaar voor een nieuwe frisse start na de zomer. Door corona hebben uitwisselingen en ontmoetingen met de partnerstad Rheine even helemaal stil gelegen. De groep enthousiaste vrijwilligers die samen het Bornse comité vormen werden daarnaast verrast door het vertrek van de voorzitter, Martin Tijhuis, die uit Borne is vertrokken naar een andere woonplaats. Toch is er achter de schermen veel werk verzet, er is gewerkt aan promotiemateriaal en gezocht naar een nieuwe voorzitter.