Senioren uit Borne naar de kerstmarkt in Rheine

Dit jaar is er overleg geweest tussen het Partnercomité Borne-Rheine en de voorzitters van de ouderenbonden in Borne.

Resultaat is  dat, na een onderbreking van 35 jaar, weer wordt gewerkt aan het hernieuwen van de contacten tussen seniorenorganisaties in Rheine en Borne.

Op initiatief van het Partnercomité Borne-Rheine is op donderdag 8 december 2022 een volle bus naar Rheine geweest. Het gezelschap bestond in dit geval uit leden van de ABOB (Algemene Bornse Ouderen Bond) en de KBO (Katholieke bond voor Ouderen). Doordat deze rit op korte termijn werd georganiseerd is maar een deel van de leden hierover geïnformeerd en ontbraken daardoor leden van het PCOB. De bus was vrijwel meteen vol geboekt.

De groep werd ontvangen door een tweetal  leden van de Partnerschaftsverein  Rheine waarbij een groepsfoto werd gemaakt. . Ons werd meegedeeld dat de kerstmarkt pas om 16.00 uur zou beginnen en de officiële  opening door de burgemeester van Rheine Dr. Peter Lüttmann om 17.00 uur.

Iedereen kon op eigen gelegenheid genieten van deze mooie stad. Behalve de de traditionele kleinschalige kerstmarkt, de zgn.“Nikolausmarkt”  was een bezoek aan de Emsgaleri met haar mooie kerstversiering en de gerestaureerde  St. Dionysius kerk zeer de moeite waard.

En wie aan een een rustmoment toe was kon van de aangeboden echte ‘Kaffee mit Kuchen’ genieten.

Deze gelegenheid hebben enkele bestuursleden van de bonden uit Borne en de beide partnercomités meteen aangegrepen voor een eerste kennismaking met de voorzitter en een bestuurslid van de seniorenbeirat uit Rheine. Hieruit komen vervolgafspraken voort . De uitnodiging voor een bijeenkomst van het overkoepelende orgaan van senioren in maart 2023 in Rheine staat al vast.

Het Partnercomité zal hierbij voorlopig ondersteunen.

Na een heerlijk middagje kwam ,rond 17.30, een groep enthousiaste senioren weer terug in Borne.