Partnercomité Borne-Rheine is nu stichting

Partnercomité Borne-Rheine wordt Stichting Partnercomité Borne-Rheine

Al sinds 1974 zijn er vriendschappelijke banden tussen de gemeente Borne en de Duitse stad Rheine.

In 1983 hebben Rheine en Borne hun bestaande relatie en de reeds jarenlange uitwisselingen op een plechtige wijze door een officiële jumelage bekrachtigd en hebben zij afgesproken deze verder uit te bouwen. De samenwerking moest er toe bijdragen dat tussen de burgers van beide gemeenten begrip en vriendschap ontstaan in het kader van een verenigd Europa.

Mede door de oprichting van partnercomité Borne Rheine, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, hebben over en weer uitwisselingen plaatsgevonden en zijn zij ondersteunend geweest in tal van activiteiten en initiatieven.

Om Partnercomité een formeel karakter te geven is besloten om een Stichting op te richten en zo vanuit een gedegen constructie hun werk in de toekomst veilig te stellen.

Vrijdagmiddag 22 april is tijdens de maandelijkse bijeenkomst in het bijzijn van  notaris Kuhlmann de notariële akte ondertekend door de leden, en de Stichting een feit.