Seniorenoverleg in Rheine

Samen met een vertegenwoordiging van de Bornse ouderenbonden waren we op 27 februari aanwezig bij een vergadering van de Seniorenbeirat in Rheine

Na het welkomstwoord en enkele informele mededelingen hebben wij uitleg gegeven van onze bedoeling met betrekking tot de contacten met senioren uit Rheine. Zoals aangegeven willen wij met de seniorengroepen uit Rheine een uitwisseling en daarvoor contacten leggen met die groepen die dezelfde interesse hebben.

Helaas bleek dat we bij de verkeerde mensen aan tafel zaten. Deze Seniorenbeirat blijkt niet de vertegenwoordiging van de groepen senioren, maar een gemeentelijk adviesorgaan.
De voorzitter van Partnerschaftsverein Rheine, Reiner Wellmann, geeft daarna nogmaals uitleg over wat de bedoelingen zijn van de seniorenbonden Borne.
Tijdens het informele overleg na afloop blijkt dat er toch veel leden van de Beirat direct betrokken zijn bij seniorenorganisaties en ook zij onze boodschap zullen overbrengen bij hun organisaties
Reiner Wellmann belooft ons dat hij en Bernd Weber het initiatief nemen om zo spoedig mogelijk de juiste groepen te vinden om hiermee verder te kunnen.

Tijdens de vergadering van het partnercomité Borne met hun partners uit Rheine ,op 24 maart a.s., zal dit verder besproken worden.